Iaido גלריית

בדוג'ו 2012

אימונים שוטפים

Back to top

סדנת איאיידו בכפר בלום, 2011

סדנת אימוני איאיידו בת שלושה ימים בכפר בלום, 27-29 לאוקטובר 2011

בחזרה לראש הדף

IAI 2010

אימון מסכם 2010

סמינר רייק 2007

סמינר עם סנסאי רייק 2007

Back to top

IAI- אימון משותף

אימון משותף עם זאב ארליך , שלמה דוד , יוסי לוריה , מייק הופמן ויורם ויסברוד

סמינר עם RAICK סנסאי 2004

הסמינר הראשון עם סנסאי רייק בישראל

Back to top

Iaido גלריית